• U stand, senvič reklamna tabla

    U sendvič tabla

    U sendvič table konceptualno su vrlo slične klasičnim A board tablama ali se od njih razlikuju po položaju tablu koja je ovde izvedena tako da se direktno obraća kupcu. Mogu biti izvedene kao jednostrane ili dvostrane. Stanadradno ih radimo u formatima B1 i B2.

    Cijena: 156.50 272.29+ PDV