• Pod-plafon-nosaci-format-A2-slika-kategorije

  Pod – plafon nosači kliritnih tabli, format A2

  Pod plafon nosači predstavljaju sistem za izalganje postera koji se sastoje od plafonskog i podnog nosača, čelične sajle debljine 1,5mm i kliritnhin tabli za umetanje postera. Poslednja iz serije pod – plafon nosača kliritnih tabli su nosači kliritnih tabli formata A2 (420mm x 594mm). Po želji Vam mogu biti dostupni i nosači većih dimenzija ako za tim imate potrebe.

  Cijena: 77.80+ PDV
 • Pod-plafon-nosaci-A3-formata-slike-gruprePod-plafon-nosaci-A3-formata-slike-grupre

  Pod – plafon nosači kliritnih tabli, format A3

  Pod plafon nosači predstavljaju sistem za izalganje postera koji se sastoje od plafonskog i podnog nosača, čelične sajle debljine 1,5mm i kliritnhin tabli za umetanje postera. Pod plafon varijanta sa tablama A3 formata. Standardan komplet se sastoji od dve table A3 formata. Po želji, ako prostor to dozvoljava moguće je dodati još jednu ili dve dodatne table na postojeću konfiguraciju.

  Cijena: 92.80+ PDV
 • Pod-plafon-nosaci-kliritnih-tabli-format-A4-kombinacijePod-plafon-nosaci-kliritnih-tabli-format-A4-kombinacije

  Pod – plafon nosači kliritnih tabli, format A4

  Pod plafon nosači predstavljaju sistem za izalganje postera koji se sastoje od plafonskog i podnog nosača, čelične sajle debljine 1,5mm i kliritnhin tabli za umetanje postera. U varijanti A4 formata u ponudi imamo tri tipa tabli koji praktično prave tri modela nosača – A4 uspravno, 2 x A4 uspravno i A4 horizontalno. Pored rasporeda tabli datih na prikazu table je moguće međusobno vezivati, povećavati ili smanjivati broj tabli u sistmu. Dužina sajli u kompletu je 4m a sajla se lako može skraćivati u skladu sa potrebama prostora.

  Cijena: 100.00 116.80+ PDV