• Kusur tacna standard (kusoar)

  Kusur tacna izrađena od providne plastke namenjena za postavljanje na kasirnim mestima gde se vraća kusur. Dno tacne se otvara i omogućava postavljanje promotivne ponude u dimenziji 154mm x 150mm. Spoljne dimenzije tacne su 168mm x 200mm. Tacna stoji na nogicama na čijim krajevima je postavljena guma koja sprečava proklizvanje (pomeranje) tacne tako da ona relativno stabilno stoji ravnoj podlozi. Blago je ulegnuta tako da sprečava rasipanje sitnog novca sa jedne strane, a sa druge strane mušterijama omogućava da na lako preuzmu vraćen novac od strane kasira. Kusur tacna može biti i zanimljiv reklamni materijal preko kojeg se može slati reklamna poruka i predstavljani svojevrsno mesto prodaje specifične vrste proizvoda.

  Cijena: 5.60+ PDV
 • Kusur tacna, ekonomik (kusoar)

  Kusur tacna – kusoar, izrađena je od providne plastke namenjena za postavljanje na kasirnim mestima gde se vraća kusur. Dno tacne se otvara i omogućava postavljanje promotivne ponude u dimenziji 154mm x 154mm. Spoljne dimenzije tacne su 170mm x 205mm. Tacna stoji na nogicama na čijim krajevima je postavljena guma koja sprečava proklizvanje (pomeranje) tacne tako da ona relativno stabilno stoji ravnoj podlozi. Blago je ulegnuta tako da sprečava rasipanje sitnog novca sa jedne strane, a sa druge strane mušterijama omogućava da na lako preuzmu vraćen novac od strane kasira. Plastični kusoar može biti i zanimljiv reklamni materijal preko kojeg se može slati reklamna poruka i predstavljani svojevrsno mesto prodaje specifične vrste proizvoda.

  Cijena: 2.80+ PDV
 • Okrugla kusur tacna(kusoar)

  Kusur tacna – kusoar, izrađena je od providne plastke namenjena za postavljanje na kasirnim mestima gde se vraća kusur. Dno tacne se otvara i omogućava postavljanje promotivne ponude prečnika 175mm. Spoljne dimenzije tacne su prečnika 175mm. Tacna stoji na nogicama na čijim krajevima je postavljena guma koja sprečava proklizvanje (pomeranje) tacne tako da ona relativno stabilno stoji ravnoj podlozi. Blago je ulegnuta tako da sprečava rasipanje sitnog novca sa jedne strane, a sa druge strane mušterijama omogućava da na lako preuzmu vraćen novac od strane kasira. Plastični kusoar može biti i zanimljiv reklamni materijal preko kojeg se može slati reklamna poruka i predstavljani svojevrsno mesto prodaje specifične vrste proizvoda.

  Cijena: 3.00+ PDV